Hra na včelku

Rozdejte dětem brčka (sosáčky). Jednotlivým družstvům rozdejte krabice (úly) do kterých budou sbírat pyl (rozstříhané malinké čtverečky papírků). Úkolem dětí je brčkem sesbírat pyl a dopravit do úlu (brčkem si musí přisát papírek a donést do krabice).