stavění okapu, stavění potrubí

Děti mají za úkol postavit okap či potrubí z místa a do bodu B. Každé dítě dostane kousek trubky a jakmile je celé družstvo rozestavěné, pošle poslední člověk stojící v řadě balonek, který musí potrubím projet až na začátek.