Had z oblečení

Rozdělte děti na družstva. Děti mají za úkol udělat ze svého oblečení co nejdelšího hada v časovém intervalu. Družstvo které udělá delšího hada, vyhrává.